Kush

sinonimo di Indica, per esempio K-Kush significa Khalifa Kush ovvero Indica di Khalifa.

Commenta